Průzkum spokojenosti na vysokých školách v ČR

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku k průzkumu spokojenosti na vysoké škole. Průzkum je zcela anonymní a zabere Vám do 10 minut. Anketa obsahuje několik bloků hodnocení podmínek a procesu studia či zaměstnání na Vaší škole. U každé položky, prosím, oznámkujte (jako ve škole), jak jste s danou skutečností aktuálně spokojen/a. V závěru každého bloku vyberte, jak je pro Vás konkrétní blok položek důležitý.

Vyplněním dotazníku přispějete ke zlepšení studijních a pracovních podmínek na své škole.

Děkujeme.

Ing. Jan Mach, Ph.D.
jan.mach@vse.cz

Podpořeno rozvojovým programem pro veřejné vysoké školy MŠMT 2018